RSS Feed

Philippine national anthems (yes, with an “s”)

Posted on

Ladies and gents, below are the versions of the Philippine national anthem in various Philippine languages:

FILIPINAS
Julián Felipe
Castellano

Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente,
En ti latiendo está.

¡Tierra de amores!
Del heroismo cuna,
Los invasores
No te hollarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas ni su sol.

Tierra de dichas, del sol y de amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

PHILIPPINE HYMN
Camilo Osías and Mary A. Lane
English

Land of the morning,
Child of the sun returning,
With fervour burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy,
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders,
Trample thy scared shore.

Even within the skies
And through thy clouds
And o’er thy hills and sea.
Do we behold the radiance,
Feel the throb of glorious liberty.

Thy banner, dear to all our hearts
Its sun and stars alight,
O never shall its shining field
Be dimmed by tyrant’s might!

Beautiful land of love,
O land of light,
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever,
When thou art wronged,
For us, thy sons, to suffer and die.

LUPANG HINIRANG
Felipe Padilla de León
Tagalog

Bayang maguiliw,
Perlas ng Silañganan
Alab ng pusò,
Sa Dibdíb mó’y buháy.

Lupang Hinirang,
Duyan ca ng maguiting,
Sa manlulupig,
Di ca pasísiil.

Sa dagat at bundóc,
Sa simoy at sa lañguit mong bugháo,
May dilag ang tulâ,
At awit sa paglayang minámahal.

Ang quisláp ng watawat mó’y
Tagumpáy na nagníningning,
Ang bituín at arao niyá,
Cailán pa má’y di magdídilim,

Lupa ng arao ng luwalhati’t pagsintá,
Buhay ay lañguit sa piling mó,
Aming ligaya na pag may mang-áapi,
Ang mamatáy ng dahil sa’yó.

NASUDNÓNG AWIT
Jess Vestil
Cebuano

Yutang tabunon
Mutya nga masilakon
Putling bahandi
Amo cang guimahal

Mithing guisimba
Yuta s’mga bayani
Sa manglulupig
Among panalipdan

Ang mga bungtod mo ug lapyahan
Ang lañguit mong bugháo
Nagahulad sa awit, lamdag sa
Caliwat tang gawas

Silaw sa adlaw ug bitoon
Sa nasudnong bandilà
Nagatimaan nga buhíon ta
Hugpóng nga di maluba

Yutang maanyag, duyan ca sa pagmahal
Landong sa lañguit ang dughaan mo;
Pacatam-isom sa anác mong nagtucao
Con mamatáy man sa ngalan mó.

BANWÁNG GUINHALARAN
Eric D. Gotera
Hiligaynón

Banwang masinadyahon,
Perlas sang nasidlañgan,
Init sang tigpusuon,
Gacabuhi sa imo nga dughan.

Banwang Guinhalaran,
Payag ca sang maisog,
Sa mga manugpigos,
Wala guid nagapadaog.

Sa dagat cag buquid,
Sa usbong cag sa dagway nga gabanaag,
May idlac cag tiboc ang dilambong,
cag amba sang cahilwayan.

Ang idlac sang ayahay mo,
Isa ca matam-is nga cadalag-an,
Ang bituon cag ang adlaw,
Nangin masanag sa catubtuban.

Dutang nasambit sang adlao kag paghigugma,
Sa sabak mo matam-is ang mabuhi,
Ginapaquipagbato namon, nga kung may manungpanacop,
Ang mapatay nahanuñgod sa imo.

RONA CANG MAWILI
Bicolano

Dagang namo-motan
Aqui Ca nin sirañgan
Tingrao niyang malaad
Nasa si-mong daghan.

Rona cang mawili
Naguimatan bayani
An mansalacay
Dai ca babatayan.

Sa si-mong langit, buquid
Hayop cadagatan siring man
Nagcucutab nagbabanaag
An si-mong catalingcasan.

Simong bandera na nagquiquintab
Sa hocbo naglayaw
Dai nañgad mapapara
An simong bitoon Aldao.

Dagang nawilihan, maogma, maliwanag,
Sa limpoy mo hamis mabuhay
Minamarhay mi cun ika pagbasangan
An buhay mi si-mo idusay.

OH, FILIPINAS DALIN MIN CAGAL-GALANG
Pangasinán

Oh, Filipinas,
Dalin min cagal-galang
Musia na dayat,
Ed dapit letacan

Simpey gayagan,
Panag-ugaguepan day
Totoon lapag,
Ed dapit-seslecan.

Saray anac mo agda
Cawananen ya ibagat ed sica’y
Dilin bilay da no
Nacauculay galang tan ca-inaoan

Diad palandey, lawac, taquel,
Dayat o no dia ed lawang
Sugbaen day patey ya andi
Dua-rua no sikay pan-señguegan.

Diad silong na laylay mo mancaca-saquey
Tan diad sika man-lingcor tan mangi-agel
Bangta dia’d acualan mo aneng-neng day silew
Diad acualan mo muet akuen day patey.

PATRIA DE AMORES
Chabacano de Zamboanga

Tierra adorada,
Hija del sol de oriente,
Fervor del corazon,
viví na tuyo pecho.

Patria de Amores,
Cuna del heroísmo,
Nunca hay rendí tú
al mana invasor.

Na tuyo mar y mana monte,
y aire, y azul cielo,
Tiene esplende el poema y canción
del amado libertad.

Victoria árde el chispa
de tuyo bandera.
Nunca mirá apagáo
Su mana estrella y su sol

Tierra de gloria, del sol y amores,
vida dulce na tuyo abrazáda,
Un honor se para con nosotros,
Cuando tiene opresor, morí por tú.

Hmmm… Call me biased. I don’t really care. But NOTHING BEATS THE ORIGINAL.

Advertisements

2 responses »

  1. walang ilocano version? 😦

    Like

    Reply
  2. is it the official versions of each languages? thank you

    Like

    Reply

Please share your thoughts about this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: